Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang

FANPAGE VPVC
Liên kết
Thống kê
LƯỢT TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
34.239.170.244
Giới thiệu >> Các Khoa >> Công Nghệ Thông Tin
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
I. CHỨC NĂNG
   - Là đơn vị thực hiện giảng dạy và đào tạo các môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm), Tin văn phòng, Quản trị mạng, Kỹ thuật Sửa chữa & Lắp ráp máy tính.
   - Đề xuất phương án xây dựng, phát triển hệ thống thông tin truyền thông cho Nhà trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.
 
II. NHIỆM VỤ
   1. Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học các nghề được phân công như: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), Kỹ thuật Sửa chữa & Lắp ráp máy tính, Tin học văn phòng, Quản trị mạng…;
   2. Thực hiện việc sưu tầm và biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
   3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề và tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp đào tạo.
   4. Tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên của Khoa như: Hội thảo chuyên đề, hội thi giáo viên giỏi, dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học.
   5. Quản lý giáo viên, nhân viên của đơn vị mình.
   6. Quản lý toàn diện học sinh sinh viên thuộc đơn vị mình.
   7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị Dạy nghề.
   8. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác thanh tra đào tạo.
   9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.
   10. Thực hiện đào tạo các nghề được phân công như: Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm), Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, tin học văn phòng, quản trị mạng.
   11. Ký các văn bản liên quan tới phụ huynh học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý như: Giấy mời họp, thư chúc tết, giấy giới thiệu liên hệ thực tập, giấy cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học 1 ngày.
   12. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu trường CĐ Nghề Vĩnh Phúc. 
 
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 

Th.S Phạm Đức Thành
 (Trưởng Khoa) 
Trình độ: Thạc sĩ
 

--

Ks. Khổng Ngọc Hoàn
 (Phó Khoa) 
Trình độ: Kỹ sư

 

 
 
 
NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG KHOA:
- Phụ trách chung, quản lý điều hành các hoạt động của Khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước BGH toàn bộ công việc của khoa Công nghệ thông tin;
   - Nhận kế hoạch của BGH, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Khoa, phân công công việc cụ thể cho từng Giáo viên của khoa; kiểm tra, chỉ đạo các Giáo viên thực hiện kế hoạch công tác được giao;
   - Tổ chức và chỉ đạo các buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa như: Hội giảng, Chuyên đề...;
   - Tổ chức sơ - tổng kết đánh giá và báo cáo với BGH kết quả công tác của Khoa theo tháng, học kỳ, năm học;
   - Đóng góp ý kiến về kế hoạch công tác của Trường và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, học kỳ, năm học;
   - Đề xuất với BGH các giải pháp xây dựng và phát triển khoa Công nghệ thông tin;
   - Ký duyệt thông qua giáo án cho các Giáo viên;
   - Phê duyệt đề kiểm tra kết thúc các môn học/mô đun;
   - Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giáo viên;
   - Phối kết hợp hoàn thành các công việc khác được BGH giao, những công việc đột xuất theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
   
NHIỆM VỤ CỦA PHÓ KHOA:
- Quản lý điều hành các hoạt động của khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ khi Trưởng Khoa ủy quyền;
   - Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giáo viên;
   - Quản lý Học sinh – Sinh viên (HSSV) của Khoa;
   - Ký duyệt thông qua giáo án cho các Giáo viên;
   - Phê duyệt đề kiểm tra kết thúc các môn học/mô đun;
   - Thực hiện một số công việc khác dưới sự phân công của Trưởng Khoa;
 
 
Danh sách Giáo viên Khoa CNTT:
 
 
Th.s Trần Trung Kiên 

Trình độ: Thạc sĩ Khoa học Máy tính
Chức vụ: Tổ trưởng
Email: mrken192@outlook.com
Website: 
http://mangvinhphuc.com
 

 
  KS. Nguyễn Văn Hải  
 
Trình độ: KS CNTT
Chức vụ: Giảng Viên
Email: HaiVP24684@gmail.com
  KS. Lê Thị Hiền

Trình độ: KS CNTT
Chức vụ: Giảng Viên
Email: Hienle75TN@gmail.com
 
 
KS. Lê Phi Khanh 
 
 
Trình độ: KS CNTT
Chức vụ: Giảng Viên
Email: Khanhlp1977@gmail.com
 
 
KS. Bùi Thị Phương Nhung 
 
  
Trình độ: KS CNTT
Chức vụ: Giảng Viên
Email: Nhungsunvy.2010@gmail.com
 
 
 
Th.S Hoàng Đắc Mạnh 
  
Trình độ: Thạc Sĩ
Chức vụ: Giảng Viên
Email: Hoangmanh7583@gmail.com
 
 
Th.S Phạm Thu Hà
 
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng Viên
Email: phamha410@gmail.com

 
 
K.S Đặng Văn Hưng 
 
Trình độ: Kỹ sư
Chức vụ: Giảng Viên
Email: hungtamduong@gmail.com

 
K.S Nguyễn Thị Xuân
 
 
Trình độ: Kỹ sư
Chức vụ: Giảng Viên
Email: phamha410@gmail.com
 

 

 
Th.S Nguyễn Quang Huy
 
 
Trình độ: Thạc sĩ KHMT
Chức vụ: Giảng Viên
Email: 
 
 
NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN BỘ MÔN:
   - Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giáo viên;

 

 
MÔ TẢ NGÀNH CNTT (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) 

  Chuyên ngành đào tạo: 
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
  1. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

 - Tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

- Thiết kế phần mềm ứng dụng;
- Quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
- Bảo trì hệ thống máy tính;
- Thiết kế và quản trị website;
- An toàn - bảo mật thông tin;
- Thiết kế đa phương tiện.
  2 .Cơ quan tuyển dụng :

 - Các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất.

- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học.
 
3. Thị trường việc làm : 
- Trong thời đại công nghiệp 4.0, hầu hết trong mọi lĩnh vực đều phải sử dụng đến Công nghệ thông tin. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực cho ngành này ngày càng có chiều hướng gia tăng với rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Mỗi năm, thị trường lao động thiếu khoảng 80.000 nhân sự CNTT.
 

 

4. Ai là người phù hợp với nghành học này?

 Đam mê về Công nghệ thông tin (đặc biệt lĩnh vực phần mềm);

- Thích sáng tạo;
- Có tính cẩn thận, kiên trì;
- Ham học hỏi, trau dồi kiến thức;
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
- Có khả năng về Ngoại ngữ;
5. Chương trình đào tạo:
Cao đẳng chính quy (3 năm) 
 
6. Thi tuyển vào như thế nào?

 Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT

7. Liên hệ để được tư vấn theo địa chỉ:
0868.727.484 (Thầy Kiên)
 

 

MÔ TẢ NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG 

  Chuyên ngành đào tạo: 

 

Quản trị mạng máy tính 

 

1. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

 - Lắp ráp, cài đặt, bảo trì thành thạo các hệ thống máy tính;

- Thiết kế, vận hành, bảo trì thành thạo các hệ thống mạng nội bộ;
- Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng máy tính;
- Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng;
- Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ mạng;
- Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;
 

 

2 .Cơ quan tuyển dụng :

 - Các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng mạng máy tính trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất.

- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Mạng máy tính.
  3. Thị trường việc làm :

 - Trong thời đại công nghiệp 4.0, hầu hết trong mọi lĩnh vực đều phải sử dụng đến Mạng máy tính. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực cho ngành này ngày càng có chiều hướng gia tăng với rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Mỗi năm, thị trường lao động thiếu khoảng 40.000 nhân sự quản trị mạng máy tính.

 
4. Ai là người phù hợp với nghành học này?

 Đam mê về máy tinh (đặc biệt lĩnh vực mạng máy tính);

- Thích sáng tạo;
- Có tính cẩn thận, kiên trì;
- Ham học hỏi, trau dồi kiến thức;
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
- Có khả năng về Ngoại ngữ;
5. Chương trình đào tạo: Cao đẳng chính quy (3 năm) 
  6. Thi tuyển vào như thế nào?

 Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT

7. Liên hệ để được tư vấn theo địa chỉ:
0868.727.484 (Thầy Kiên)  

 

MÔ TẢ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

 
Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  1. Việc làm sau khi tốt nghiệp:

 - Tư vấn về CNTT cho các đơn vị, doanh nghiệp,

- Phân tích, thiết kế hệ thống máy tính, mạng máy tính.
- Phân tích, phát triển phần mềm, gia công và triển khai hệ thống phần mềm.
- Tư vấn giải pháp, thiết kế, quản trị các hệ thống mạng, các hệ thống phần mềm cho các tổ chức, doanh nghiệp
- Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị vận hành, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học
  2 .Cơ quan tuyển dụng :

 - Các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng CNTT, máy tính, mạng máy tính trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất.

- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Phần mềm máy tính.
  3. Thị trường việc làm :

- Trong thời đại công nghiệp 4.0, hầu hết trong mọi lĩnh vực đều phải sử dụng đến CNTT, máy tính, mạng máy tính. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực cho ngành này ngày càng có chiều hướng gia tăng với rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Mỗi năm, thị trường lao động thiếu khoảng 30.000 nhân sự.

 
4. Ai là người phù hợp với nghành học này?

 Đam mê về máy tính; phần mềm máy tính

 - Thích sáng tạo;

- Có tính cẩn thận, kiên trì;
- Ham học hỏi, trau dồi kiến thức;
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
- Có khả năng về Ngoại ngữ;
5. Chương trình đào tạo:
Cao đẳng chính quy (3 năm) 
  6. Thi tuyển vào như thế nào?

 Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT

7. Liên hệ để được tư vấn theo địa chỉ:
0868.727.484 (Thầy Kiên)

 

Tài liệu
NEW HOT
Hình ảnh
Chung kết hội thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Lễ trao học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS)

Hội nghị thảo luận tuyển sinh năm 2015

Anh TH

Logo Trường CĐN Vĩnh Phúc

Xuân Vĩnh Phúc qua ảnh

Tìm kiếm
Tìm trong chuyên mục

Hỗ trợ trực tuyến
Tin đọc nhiều nhất
LOGIN
Click here to Login

  Sơ đồ Site  Thiết kế web tại vĩnh Phúc


 Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Phúc

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Tất Thành, KHC15, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc   
Điện thoại: 0211 3860 829 * Fax: 0211 3842 500 - Design By: 
VPVC