Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang

FANPAGE VPVC
Liên kết
Thống kê
LƯỢT TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
3.230.143.213
Giới thiệu >> Các Phòng >> T.Tra K.Thí & K.Định C.Lượng

Phòng Thanh tra  - Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập ngày 05/5/2011 tại Quyết định số 260/QĐ-CĐN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc (nay là Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc).


Tập thể CBGV Phòng Thanh tra Khảo thí và Kiểm định Chất lượng năm 2021
 

I. Nhiệm vụ của Phòng (Theo Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 27/11/2014)  

1. Công tác thanh tra:

- Thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp, qui chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các qui định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường.

- Phối hợp giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tiêu cực qui định của pháp luật trong hoạt động dạy và học của trường.

2. Công tác khảo thí:

- Xây dựng và thực hiện quy trình công tác khảo thí đúng quy định, đáp ứng yêu cầu chung của ngành, phù hợp với đặc thù của nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Yêu cầu các bộ môn, các Khoa thực hiện nghiêm túc qui chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các qui định của nhà trường về công tác thi và kiểm tra đối với các hệ và các loại hình đào tạo.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa xây dựng, tổ chức thực hiện các qui định cụ thể về thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp.

- Tổ chức giám sát việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi của trường nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả các kỳ thi.

- Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi tốt nghiệp; sau khi hồi phách, lên bảng điểm xong chuyển bài thi học phần lưu tại các bộ môn.

- Nhận bảng điểm từ các khoa (gửi bảng điểm gốc cho phòng Đào tạo);

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo theo quy định.


3. Công tác kiểm định chất lượng:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng đào tạo theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề; tổ chức tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường theo quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát, phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của trường.

- Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong trường, chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài đối với trường.

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, theo dõi kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong trường.

- Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên. Thiết kế phiếu thăm dò ý kiến của người học và phối hợp với phòng Hành chính-Tổ chức, các khoa, trung tâm để tổ chức lấy ý kiến người học nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên.

- Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng thống kê…).

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên theo qui định.

II. Mục tiêu của Phòng

- Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”;

- Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề;  

- Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-TCDN ngày 07/3/2016 của Tổng cục Dạy nghề về việc Phê duyệt danh sách 18 trường cao đẳng nghề tham gia chương trình hợp tác với Hội đồng Anh về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng tại một số trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao;

- Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-CT ngày 23/3/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp kinh phí triển khai áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016;

- Căn cứ Chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc (nay là Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc) giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2010;

Phòng Thanh tra - Khảo thí và Kiểm định chất lượng xây dựng Mục tiêu của Phòng như sau:  

1. Mục tiêu thứ nhất

Năm 2016, phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên của Phòng có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và khảo thí; đủ khả năng thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường; đánh giá trường theo tiêu chí trường nghề chất lượng cao.

2. Mục tiêu thứ hai

Xây dựng, phát triển và áp dụng Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn Trường cao đẳng của Vương quốc Anh vào năm 2017.

3. Mục tiêu thứ ba

Năm 2017, thực hiện “Tin học hóa Công tác kiểm định chất lượng”. Triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

4. Mục tiêu thứ tư

Năm 2018, hoàn thiện Bộ công cụ đánh giá chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc theo Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành./.

 

Tài liệu
NEW HOT
Hình ảnh
Chung kết hội thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Lễ trao học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS)

Hội nghị thảo luận tuyển sinh năm 2015

Anh TH

Logo Trường CĐN Vĩnh Phúc

Xuân Vĩnh Phúc qua ảnh

Tìm kiếm
Tìm trong chuyên mục

Hỗ trợ trực tuyến
Tin đọc nhiều nhất
LOGIN
Click here to Login

  Sơ đồ Site  Thiết kế web tại vĩnh Phúc


 Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Phúc

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Tất Thành, KHC15, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc   
Điện thoại: 0211 3860 829 * Fax: 0211 3842 500 - Design By: 
VPVC